diumenge, 26 de setembre de 2010

Un Carme amb poc KarmaDe moment, almenys, si hem d'entendre Karma com "actuar amb gran motivació per a predeterminar o redreçar el nostre futur". Ja que de moment, salvat el projecte de l'edifici, gran treball de Martínez Lapeña-Torres arquitectes, el poc que ens arriba sobre usos i continguts (i mira que n'estem demanant de concrecions i reunions!) fa pensar més aviat en un Centre Cívic més, barrija-barreja d'usos, que no pas en el gran centre cultural potent, transversal i modern que necessita Badalona.


El Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya (PECCAT) assenyala que els municipis de més de 50.000 habitants (a Badalona en tenim més de 220.000!) haurien de tenir un centre d'art que tipifica com a "Equipament bàsic complet (AV2)", consistent, a grans trets, en una sala d'exposició amb magatzem-arxiu, una sala polivalent, un taller multiusos, un espai de noves tecnologies i un despatx de coordinació i comunicació. Prop de 800 metres quadrats.

En un escrit anterior jo havia proposat l'Escorxador com a possible ubicació.  Però els seus edificis, finalment, estan sent destinats a altres usos, de manera que ara estem parlant amb diferents regidors de l'ajuntament per tal de dedicar la planta baixa o semisoterrani del nou centre de El Carme a Centre d'Art avançat, seguint les pautes marcades pel PECCAT.

Aquest Cente d'Art, juntament amb el futur museu del Còmic a la CACI i l'Escola Superior de Disseny Pau Gargallo  han de permetre a Badalona, generant sinergies, redreçar el seu Karma i reposicionar-se dintre de l'àmbit metropolità en el rang capital que li correspon.

Finalment, algú em dirà: això de Karma... En realitat Carme ve del Mont Carmel, a Palestina, i significava el jardí o la vinya dels déus. Que els déus ens escoltin, si no volen veure el seu jardí convertit en un camp de cols.Cap comentari: